Блог LT

Naudotų konteinerių klasifikavimas

Grįžtant prie klausimo, susijusio su konteinerių, kuriuos mes parduodame, būkle. Mes dažnai išgirstame klausimų, kodėl vienas naudotas konteineris skiriasi nuo kito, kokių būna „būklių“ – A, B, C klasės? Kartais į šiuos klausimus atsakyti gana nelengva, todėl šiame tinklaraštyje pasistengsime apibūdinti visus niuansus, susijusius su konteinerių būkle ir klasifikacija.

Pirkdami konteinerį jūs išgirsite įvairiausių santrumpų, kurios jums pasirodys tiesiog raidžių arba garsų rinkinys: WWT, CW, IICL, CSC arba ACEP… todėl procesas tampa sudėtingas ir painus, nors iš tikrųjų viskas yra ganėtinai paprasta.

Pradėsime nuo pagrindinių santrumpų, su kuriomis jūs galite susidurti dirbdami su naudotais transporto arba sandėliavimo konteineriais: • IICL – tai tarptautinė konteinerių nuomotojų institucija, jungianti didžiausias pasaulines išperkamosios konteinerių ir transporto važiuoklių nuomos bendroves . IICL nustato remonto standartus, pagal kuriuos atliekamas visas remontas, institucijos nariams perduodant konteinerį išperkamajai nuomai. IICL – griežčiausias naudotų konteinerių kriterijus.

• CW - Cargo Worthy – kriterijus, pagal kurį nenaujas konteineris laikomas tinkamu vežti kroviniui pagal TIR / UIC / CSC  ir atitinka visus standartus, pateiktus pradinėje specifikacijoje. Atitikimas  CW Cargo  standartą paprastai reiškia, kad konteineris turi galiojančią gamyklos lentelę KSK / CSC.  Šį kriterijų gali patvirtinti nepriklausomas inspektorius arba siurvejeris, apžiūrėjęs transporto konteinerį.  

• WWT - Wind & Water Tight - kriterijus, pagal kurį konteineriai tiesiog nepraleidžia vėjo ir vandens. Konteineris visiškai sandarus, nepraleidžia šviesos pro duris ir stogą. Konteineris nėra saugus vežant krovinius, jei siurvejeris nepatvirtino CSC tinkamumo. Santrumpa WWT paprastai naudojama kvalifikuojant patikimus sandėliavimo konteinerius. Jei WWT yra su galiojančia gamykline lentele KSK / CSC, konteineris yra CW.

• CSC / KSK – Konteinerių saugos konvencija, priimta 1972 m. gruodžio mėnesį. Konvencija siekiama dviejų tikslų: pirmasis — palaikyti aukštą žmogaus gyvybės apsaugos lygį vežant ir apdorojant konteinerius imantis visuotinai priimtinų procedūrų; antroji — palengvinti tarptautinius krovinių vežimus konteineriais, sukuriant vieningus saugos reikalavimus, kurių būtų laikomasi visose antžeminio transporto rūšyse. Konvencija nustato savininko atsakomybę už konteinerio saugios būklės palaikymą ir reguliarią apžiūrą.

• ACEP – nepertraukiamo patvirtinto kokybės tikrinimo programa, kurią diegia konteinerių savininkai tam, kad galėtų kontroliuoti savo konteinerių būklę ir techninę priežiūrą. Tol, kol konteineris kontroliuojamas pagal ACEP programą, pakartotinis CSC tikrinimas nebūtinas.
Išėjimas iš programos, pagal kurią konteineris buvo pastatytas ir prižiūrimas (pardavimo atveju) reiškia, kad konteinerius būtina apžiūrėti pagal CSC, jei norima gauti leidimą išvežti, ir bus ribojamas leidimo laikas.

• ISO – Tarptautinė standartizavimo organizacija – tarptautinė organizacija, esanti Ženevoje, kurios veikla susijusi su tarptautinių techninių standartų harmonizavimu; taip pat reguliuojanti jūrinių konteinerių statybą.

Pažymėtina, kad bendrovės klasifikavimo pagal konteinerio būklę sistema yra vien pačios bendrovės politika, o ne tarptautinis konteinerių pirkimo standartas. Jei kelios bendrovės klasifikuoja savo konteinerius į А,B,C grupes, tai nereiškia, kad A grupė bus vienoda visoms bendrovėms. Klasifikacijos ir grupės greičiau bus susijusios su konteinerio kosmetinėmis charakteristikomis, o ne konstrukcijos kokybe. Toliau jūsų patogumui mes paruošėme lentelę, kurioje nurodytos plačiausiai paplitusios klasifikacijos ir vertinimų kriterijai:


Mes jums patartume renkantis konteinerį visada tiksliai aprašyti, kokiams tikslui jis jums reikalingas, patikslinti, kokius dokumentus jums pateikia tiekėjas, ar konteineris yra išmuitintas ir ar konteineris turi techninį pasą bei sertifikatus, tokiu atveju konteineris jums ilgai tarnaus, ir jūs liksite patenkintas pirkiniu.